1397-02-21

آشنایی با ساز تاس

همشهری آنلاین - محمد بلبلی: این ساز بیشتر در استان کردستان ایران متداول و جزو سازهای کوبه‌ای باستانی است.بدنه تاس از دو کاسه فلزی، که بیشتر از جنس مس است ساخته شده و بر دهانه این کاسه‌ها پوست گاو یا گوسفند کشیده‌می‌شود.این ساز کوبه‌ای را توسط مضراب‌هایی چوبی یا مضراب‌هایی که از چرم ضخیم ساخته می‎شود، می‌نوازند. نوعی از...