1397-03-22

آشنایی با ساز کمانچه

در دایره المعارف فارسی جلد ۲ ذیل واژه کمانچه آمده است: کمانچه؛ از سازهای زهی قدیم ایران و در واقع نوع تکامل یافته رباباست. کاسه گرد و...

1397-02-21

آشنایی با ساز تاس

همشهری آنلاین - محمد بلبلی: این ساز بیشتر در استان کردستان ایران متداول و جزو سازهای کوبه‌ای باستانی است.بدنه تاس از دو کاسه فلزی، که بیشتر از جنس مس...