ما کی هستیم ؟

آ https://tallmusic.ir.درس سایت ما

چه اطلاعات شخصی را جمع آوری می کنیم و چرا آنها را جمع آوری می کنیم

کامنت ها

برای کمک به کاربران جهت تصمیم‌گیری آگاهانه درباره نحوه استفاده از محصولات Google، می‌کوشیم فهمیدن این موضوع را آسان کنیم که چه داده‌هایی جمع‌آوری می‌کنیم و چطور و چرا این‌ کار را انجام می‌دهیم. شفافیت یعنی این اطلاعات را به‌آسانی دردسترس قرار دهیم و آن‌ها را قابلِ‌فهم و قابلِ‌رسیدگی کنیم.

ما از داده‌ها استفاده می‌کنیم تا محصولات Google (مانند «جستجو» و Maps) را تا حد ممکن مفیدتر کنیم. برای ارائه آگهی‌های مرتبط‌تر نیز از داده‌ها بهره می‌گیریم. اگرچه این آگهی‌ها به ما کمک می‌کنند هزینه سرویس‌هایمان را تأمین کنیم و آن‌ها را رایگان در اختیار همه قرار دهیم، مهم است توضیح دهیم اطلاعات شخصی کاربرانمان مطلقاً فروخته نمی‌شود.

رسانه ها

برای کمک به کاربران جهت تصمیم‌گیری آگاهانه درباره نحوه استفاده از محصولات Google، می‌کوشیم فهمیدن این موضوع را آسان کنیم که چه داده‌هایی جمع‌آوری می‌کنیم و چطور و چرا این‌ کار را انجام می‌دهیم. شفافیت یعنی این اطلاعات را به‌آسانی دردسترس قرار دهیم و آن‌ها را قابلِ‌فهم و قابلِ‌رسیدگی کنیم.

فرم های تماس

کوکی ها

ما معتقدیم این اصول جدایی‌ناپذیرند. این اصول، درمجموع بیانگر باوری واحد و محوری است که از ابتدا بر هرآنچه ساخته‌ایم و هرآنچه از این پس خواهیم ساخت، تأثیر گذاشته و می‌گذارد. وقتی افراد از محصولات ما استفاده می‌کنند، به ما اعتماد می‌کنند و ما موظفیم از اطلاعاتشان به‌درستی استفاده کنیم. این یعنی همیشه باید درمورد اینکه چه داده‌هایی استفاده می‌کنیم و نحوه استفاده و محافظت از آن‌ها بااحتیاط عمل کنیم.

برای کمک به کاربران جهت تصمیم‌گیری آگاهانه درباره نحوه استفاده از محصولات Google، می‌کوشیم فهمیدن این موضوع را آسان کنیم که چه داده‌هایی جمع‌آوری می‌کنیم و چطور و چرا این‌ کار را انجام می‌دهیم. شفافیت یعنی این اطلاعات را به‌آسانی دردسترس قرار دهیم و آن‌ها را قابلِ‌فهم و قابلِ‌رسیدگی کنیم.

ما حریم خصوصی‌ای ایجاد می‌کنیم که برای همه مناسب باشد. این مسئولیتی است که با ایجاد محصولات و سرویس‌های رایگان و دسترس‌پذیر برای همه همراه است. این موضوع به‌ویژه مهم است، زیرا فناوری پیشرفت می‌کند و حریم خصوصی به تکامل نیاز دارد. ما به این اصول اتکا داریم تا معیاری برای محصولات، روندها و کارکنانمان برای محرمانه، ایمن و مصون نگه‌داشتن داده‌های کاربرانمان باشد.

به علت چندین نقص اطلاعات شناخته شده و مهم در سال‌های اخیر، مصرف کنندگان نسبت به نیاز خود برای محافظت در برابر چنین حملاتی آگاهی بیشتری دارند. برای مثال، در اوایل سال 2017 میلادی، هکرها به داده‌های نزدیک به 150 میلیون کاربر

محتوای وب سایت های دیگر جاسازی شده است

همراه با آگاهی از نیاز حیاتی به امنیت، مصرف کنندگان به طور فزاینده‌ای به نیاز فردی خود به حریم خصوصی آگاه شده‌اند، چرا که ما پیوسته در حال از دست دادن اعتماد خود به نام‌های بزرگ مانند Facebook  و Google از نظر استفاده با دقت از داده‌های ما، هستیم.

سیستم‌های اینترنتی، سخت‌افزار و نرم‌افزار محافظت می‌کند. امنیت عنصر مهمی در همه دستگاه‌های متصل است، زیرا به حفظ اطلاعات کاربر در برابر وقفه‌های ناخواسته و مخرب کمک می‌کند. به عبارت دیگر، امنیت برای سازمان‌ها و مشتریان آن‌ها بیشتر در مورد حفظ اطلاعات از تهدیدهای دریافتی به دستگاه‌ها است.

آنالیز

راه های به اشرام گذاری داده ها

راه بازگردانی داه ها

برای کمک به کاربران جهت تصمیم‌گیری آگاهانه درباره نحوه استفاده از محصولات Google، می‌کوشیم فهمیدن این موضوع را آسان کنیم که چه داده‌هایی جمع‌آوری می‌کنیم و چطور و چرا این‌ کار را انجام می‌دهیم. شفافیت یعنی این اطلاعات را به‌آسانی دردسترس قرار دهیم و آن‌ها را قابلِ‌فهم و قابلِ‌رسیدگی کنیم.

امنیت انواع بسیار متعددی دارد و به صورت آزاد بودن از خطر و یا حفاظت شده بودن در برابر آن تعریف می‌شود. از قفل در تا بسته محافظت آنلاین توسط تامین‌کنندگان امنیت سایبری، همگی امنیت محسوب می‌شوند. به طور خاص، امنیت سایبری از کاربران در برابر نفوذ و حملات سایبری

راه های به اشرام گذاری داده ها

در دنیای دیجیتال، امنیت مترادف حریم خصوصی تلقی می‌شود، اما حقیقت این است که آن‌ها اصلا شبیه نیستند. تا زمانی که این دو اصطلاح اشتباه فهمیده می‌شوند و یا به جای یکدیگر استفاده شوند، سازمان‌ها در حفاظت از حریم خصوصی مصرف کنندگان مشکل خواهند داشت.

جایی که داده های شما را ارسال می کنیم

نظرات بازدید کنندگان ممکن است از طریق یک سرویس خودکار شناسایی اسپم بررسی شود.

اطلاعات فرم تماس شما

اطلاعات اضافی

چگونه از داده های شما محافظت می کنیم

چه روشهای نقض داده را در دست داریم

چه شخص ثالثی را از داده دریافت می کنیم

تصمیم گیری و / یا نمایه سازی خودکار با داده های کاربر چه کاری انجام می دهد

الزامات افشای نظارتی صنعت