1397-08-07

مشخصات یک تار خوب و خوش صدا چیست؟

همیشه این سئوال برای هنرجویان سازهای ایرانی بخصوص تار و سه تار مطرح بوده که مشخصات یک تار خوب و خوش صدا چیست؟ شما هم هنرجوی تار هستید و بدنبال خرید یا تعویض تار خود هستید؟ شما هم بارها و بارها در بازار به دنبال تار خوب بوده اید و در نهایت سردرگم و ناتوان از شناسایی آن به منزل بازگشته اید؟...

1397-03-22

آشنایی با ساز کمانچه

در دایره المعارف فارسی جلد ۲ ذیل واژه کمانچه آمده است: کمانچه؛ از سازهای زهی قدیم ایران و در واقع نوع تکامل یافته رباباست. کاسه گرد و پایه آهنی دارد و مانند تار و ویلون سیم‌های آن را با گوشی محکم و کوک می‌کنند. کمانی که با آن کمانچه را می‌نوازند کمانه نام دارد و همان...

1397-02-21

آشنایی با ساز تاس

همشهری آنلاین - محمد بلبلی: این ساز بیشتر در استان کردستان ایران متداول و جزو سازهای کوبه‌ای باستانی است.بدنه تاس از دو کاسه فلزی، که بیشتر از جنس مس است ساخته شده و بر دهانه این کاسه‌ها پوست گاو یا گوسفند کشیده‌می‌شود.این ساز کوبه‌ای را توسط مضراب‌هایی چوبی یا مضراب‌هایی که از چرم ضخیم ساخته می‎شود، می‌نوازند. نوعی از...